62. Lời nguyện trước Thập giá

print

62. Lời nguyện trước Thập giá

 “Có nhiều người sống đối nghịch

với thập giá Đức Kitô.” (Pl 3, 18)

Lạy Chúa Giêsu!

Đối diện với Thập giá Chúa,

con thấy mọi loang lổ của tâm hồn con,

đều được phơi bày trên thân xác Chúa.

 

Con kiêu căng nên Chúa phải bị treo.

Con ích kỷ nên Chúa chẳng còn gì.       

Con lãnh đạm nên Chúa bị bỏ rơi.

Con no thỏa nên Chúa đành đói khát.

 

Con ham muốn nên Chúa phải trần truồng.

Con hà tiện nên Chúa chịu oan khiên.

Con lười biếng nên Chúa phải ưu phiền.

Con ghen ghét nên Chúa bị đâm thâu.

 

Con gian dối nên Chúa đội mão gai.

Con buông thả nên Chúa bị nhục mạ.

Con xa hoa nên Chúa chịu đóng đinh.

Con tham lam nên Chúa chịu hành hình.

 

Con hận thù nên Chúa chết điêu linh…

Xin xóa tội con theo lượng cả đức từ bi.

Xin cứu vớt con khỏi sa vòng lâm lụy.

Ôi Thập giá mãi mãi đáng yêu vì! Amen.