61. Xin ơn vác thập giá

print

61. Xin ơn vác thập giá

 “ … vác thập giá …” (Mt 10,38 ;Mc 8,34 ; Lc 14,27)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Thập giá là một thất bại của Tình yêu,

vì quà tặng của Thiên Chúa bị khước từ,

nhưng lại là một thành công của Tình Yêu,

vì đã đem lại sự sống mới muôn đời.

 

Thập giá đã trở thành Thánh giá,

vì tội ác và sự chết bị tiêu diệt,

ánh sáng đã thắng được bóng tối,

tha thứ đã thắng được hận thù.

 

Nhìn ngắm thập giá Chúa,

con nhận ra ý nghĩa nhiệm mầu,

cho đời con một giá trị cao sâu,

để con biết yêu lấy thập giá mình,

vác lấy hằng ngày mà theo Chúa.

 

Dù có phải chịu nhiều đau khổ,

xin cho con đừng tủi hổ ưu phiền.

Không phải khốn khó là điều vô lý,

nhưng là dấu chỉ của tình yêu.

 

Xin cho con luôn tự hào về thập giá,

là ân ban cao cả của đời con,

là tình mến vẹn tròn con muốn chọn,

để thuộc trọn về Chúa mãi mà thôi.

 

Xin cho con được sốt sắng thông phần,

với đau thương cuộc trần Chúa đã chịu,

cho con sức mạnh của tình yêu,

đón nhận mọi điều như Chúa muốn. Amen.