63. Xin ơn chịu khổ đau

print

63. Xin ơn chịu khổ đau

 “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu,

anh em hãy vui mừng bấy nhiêu…”. (1Pr 4, 13)

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa đã cứu chữa nhiều bệnh tật,

giúp cho con người thoát khổ đau.

Nhưng Chúa không loại trừ đau khổ,

vì Chúa cũng chịu nhiều nỗi khổ đau.

 

Đau khổ gắn liền với thân phận con người,

chẳng ai có thể giải thích hết ngọn nguồn.

Con thấy Chúa cũng chẳng giải thích gì,

chỉ đón nhận đau khổ với tất cả tình yêu:

yêu mến Cha và yêu thương con người.

 

Trong chương trình cứu độ của Chúa,

con tin rằng đau khổ không nhận chìm con,

nhưng mời gọi con tỉnh thức và vươn lên

trong tin yêu, và cậy trông hy vọng.

 

Đau khổ nhắc nhở con kiếp sống mong manh,

cho con thấy thân phận mỏng giòn yếu đuối,

để con không cậy dựa vào bất cứ điều chi,

mà chỉ cậy dựa vào một mình Chúa.

 

Con tin rằng,

Chúa chẳng muốn ai phải khổ đau,

nhưng muốn tinh luyện con qua đau khổ,

để hồn con được tinh anh trong sáng,

khỏi những bụi trần làm hoen ố tâm can.

 

Cho con biết đón nhận mọi khổ đau,

để đời con được thông phần với Chúa,

nhờ khổ đau mà biết sống cho nhau,

biết khơi sâu nới rộng trái tim mình.

 

Cho con biết tận dụng những khổ đau,

để đền bù tội lỗi tháng ngày qua,

đã gây ra bao gai chướng phiền hà,

khiến người quanh con phải xót xa.

 

Xin cho con xác tín rằng,

Chúa luôn ở tận cõi lòng con,

để không có gì làm tâm con xao động.

 

Dù nhiều đau khổ chốn trần gian,

có đáng gì đâu so với cõi thiên đàng,

mà Chúa sẽ dành cho con ngày sau hết,

trong vinh quang hạnh phúc đến muôn đời. Amen.