66. Xin ơn sống đời nhân chứng

print

66. Xin ơn sống đời nhân chứng

 “Anh em cũng làm chứng, vì anh em

ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15, 27)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Để làm nhân chứng cho Chúa,

đời sống con phải như các tông đồ:

là người đã từng sống ở bên Chúa,

cận kề bên Chúa, kết hiệp với Chúa.

 

Nhân chứng đích thực không dựa vào lời,

nhưng dựa trên cuộc đời mình đang sống.

Người ta đã chán nghe những lý thuyết,

triết thuyết, giáo thuyết, học thuyết.

 

Người ta cũng không nghe những lý chứng,

mà chỉ muốn thấy những nhân chứng.

Những nhân chứng thì phải có dấu chứng,

là dấu vết của Chúa in đậm trên cuộc đời,

 

một cuộc đời chân thật và thánh thiện,

làm lộ diện một tính cách linh thiêng.

Cho dù chẳng hoạt động được nhiều,

nhưng sống tình yêu là điều trên hết,

chính khi trung thành trong việc nhỏ,

âm thầm cống hiến lại thành to.

 

Xin cho con luôn đặt mình trong Chúa,

để Chúa luôn sống động ở trong con,

biến đời con nên nhân chứng của Ngài. Amen.