65. Xin ơn trở nên ánh sáng

print

65. Xin ơn trở nên ánh sáng

 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”

(Mt 5, 14)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Đời người là một hành trình vượt qua,

vượt qua bóng tối để vươn tới ánh sáng,

là sự sống huy hoàng của Chúa phục sinh.

 

Nhưng bóng tối vẫn bàn bạc mênh mang,

bóng tối bên trong và bóng tối bên ngoài,

khiến tâm con vẫn u hoài thổn thức.

 

Có vẻ như bóng tối che chở con,

và cho con cảm giác an toàn,

nhưng con thấy như mình bị chộp giữ,

có nguy cơ nhiều cạm bẫy đang chờ.

 

Để đón nhận và bước đi trong ánh sáng,

con phải can đảm bước ra khỏi bóng tối,

dù nhức nhối và tội lỗi bị phơi trần,

nhưng an vui trong tinh thần chân thật.

 

Nhìn lại đời sống con hằng ngày,

vẫn còn chỗ tối tăm chưa được khai sáng;

vẫn còn cảnh mù mờ chưa được khai quang;

vẫn còn ngục thất chưa được khai phóng;

vẫn còn hỗn mang chưa được khai nguyên.

 

Chúa biết tình trạng không tốt nơi con,

nhưng vẫn tín nhiệm đặt con là ánh sáng,

để soi chiếu vào cảnh tăm tối trần gian.

 

Xin tinh luyện tâm hồn con nên tinh sáng,

để ước vọng Chúa nơi con được vẹn tròn,

dù đời sống con vẫn còn bao hèn mọn,

nhưng vẫn tin nhờ Chúa xót thương. Amen.