25 Câu Hỏi Thưa Về THĐGM 16 –GP Cần Thơ

print

25 Câu Hỏi Thưa Về THĐGM 16 –GP Cần Thơ

(Có PPT kèm theo giới thiệu 6 Pano ở phần đầu)

LINK TẢI VỀ PPT

25 CAU HOI THUA VE THDGM 16 GPCT

1.H. Chữ “Synod 2021-2023” ghi trên Lô- gô nghĩa là gì ?

T. Nghĩa là “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới Thường kỳ lần thứ 16” (THĐ16). Từ năm 2021 tới năm 2023.

2. H. Chủ đề của của THĐ 16 là gì ?

T. Chủ đề của của THĐ 16 là: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ”.

3. H. “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới” là gì ?

Là Đại hội Thường lệ, 3 năm một lần, của các Giám Mục đại diện Hội Thánh Công Giáo Rôma trên toàn thế giới

04. H. Vì sao các Giáo Xứ lại cần học hỏi về THĐ 16 ?

T. Vì Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn THĐ 16 về Hiệp Hành có sự hiểu biết, đóng góp ý kiến, cầu nguyện của mọi thành phần Dân Chúa’, vì đây là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh trong ngàn năm thứ ba này.

5. H. Vì sao có thể nói : Hiệp Hành là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh trong ngàn năm thứ ba ?

T. Vì Hiệp Hành là con đường chính Chúa Giêsu muốn khi Ngài phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”?, và “Các Kito hữu đầu tiên đã được gọi là những môn đệ của con đường đó.

6. H. Hội Thánh Hiệp Hành nghĩa là gì ?

T. Hội Thánh Hiệp Hành là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước.

7. H. Toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước để làm gì ?

T. Toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước để thực hiện : Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”.

8. H. Hiệp thông nghĩa là gì ?

T. Hiệp Thông là hiệp nhất nên một, và thông chia cho nhau, cùng một Đức Tin Công giáo.

9. H. Điều căn bản của đức Tin Công giáo là gì ?

T. Điều căn bản của đức Tin Công giáo là tin nhận :
Chúa Cha dựng nên ta;Chúa Con cứu chuộc ta; Chúa Thánh Thần thánh hoá ta;vì Ba Ngôi yêu thương ta.

10. H. Đức Tin Công giáo bắt nguồn từ đâu ?
T. Đức Tin Công giáo bắt nguồn từLời Chúa; được trình bày trong Giáo lý Hội Thánh; được tuyên xưng do toàn thể dân Chúa.

11. H. Chúng ta cần Hiệp thông với Chúa thế nào ?

T. Chúng ta Hiệp thông với Chúa khi biết vững niềm tin cậy mến nơi Tình Yêu Chúa và nơi Lời Chúa.

12. H. Chúng ta Hiệp thông với nhau thế nào ?

T. Chúng ta Hiệp thông với nhau khi cùng nhau tiến bước để nên một với Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Kitô là Hội Thánh và cùng chia sẻ niềm tin, cậy, mến, trong đời sống hằng ngày.

13. H. Dân Chúa cùng Tham gia nghĩa là gì ?

T. Dân Chúa cùng Tham gia nghĩa là : cùng nhau dấnthân vào cuộc thao luyện Lắng Nghe Nhau, cách chân thành và tôn trọng; cũng như Lắng Nghe Thánh Thần,với lòng đón nhận và vâng theo. …

14. H. Vì sao tất cả Dân Chúa cần tham gia ?
T. Tất cả Dân Chúa cần tham gia, vì các tín hữu đều có đủ tư cách, và được kêu gọi phục vụ lẫn nhau, nhờ vào các ơn ChúaThánh Thần ban.

15. H. Tất cả Dân Chúa cần tham gia cách nào ?

T. Tất cả Dân Chúa cần tham gia bằng việc cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, biện phân, và góp ý, đặc biệt qua các cuộc Thỉnh Ý, để đưa ra các quyết định mục vụ hợp ý Chúa.

16. H. Chúng ta cần lắng nghe những ai ?

T. Chúng ta cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau.

17. H. Để lắng nghe Chúa, chúng ta cần làm gì ?

T. Để lắng nghe Chúa, chúng ta cần cùng nhau cầu nguyện, suy niệm Thánh kinh, cử hành
Phụng vụ, lãnh nhận các Bí tích.

18. H. Vì sao chúng ta cần lắng nghe nhau ?
T. Vì mọi thành phần Dân Chúa đều được quyền cất tiếng nói và được quyền lắng nghe.

19. H. Biện phân là gì ?

T. Biện phân là ta cần phải cầu nguyện, để được Chúa ThánhThần soi sáng, hầu phân
biệt điều tốt với điều xấu, điều xứng hợp với điều trái nghịch ý Chúa.

20. H. Hội Thánh Thỉnh ý Dân Chúa để làm gì ?
T. Hội Thánh Thỉnh ý Dân Chúa để mong nhận được những ý kiến chân thành và xây dựng của mọi thành phần Dân Chúa.

21. H. Ta phải làm gì để thực hiện tốt việc Thỉnh ý ?

T. Để thực hiện tốt việc Thỉnh ý, mỗi người cần cầu nguyện, có can đảm – chân thành nói
lên ý kiến nhằm xây dựng Hội Thánh

22. H. Sứ vụ là gì ?

T. Sứ vụ là việc Chúa Giêsu sại Hội Thánh lên đường loan báoTin Mừng cho muôn dân, để họ tin nhận và được làm con Chúa, hầu được cứu độ

23. H. Hội Thánh cần nhiệt tình thực thi Sứ vụ thể nào ?

T. Hội Thánh, gồm cả mỗi người chúng ta, cần dành mọi nỗ lực và hoạtđộng, từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ, cho Sứ vụ loan báo Tin Mừng”.

24. H. Cần làm những việc nào để thực thi Sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Năm Hiệp Hành?

T. Dân Chúa cần cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa ThánhThần và lắng nghe nhau, để
xây dựng một Hội Thánh biết phục vụ nhân loại, hầu trổ sinh nhiều hoa trái làm sang Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

25. H. Mục đích chung cuộc của Thượng Hội Đồng 16 với việc Thỉnh ý Dân Chúa là gì ?

T. Mục đích chung cuộc của Thượng Hội Đồng với việc Thỉnh ý Dân Chúa là :
“Gieo mầm ước mơ nơi Dân Chúa; cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin; băng bó các vết thương, đan kết các mối tương quan, gặp gỡ…”.