26. Xin ơn biết tha thứ

print

26. Xin ơn biết tha thứ

“Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”  (Cl 3, 13)

Lạy Chúa Giêsu!

Con luôn lãnh nhận ơn tha thứ,

nhưng rồi mấy khi con biết thứ tha.

Con nài van Chúa mở lòng,

nhưng con lại đóng kín cửa lòng.

Con xin Chúa xử khoan dung,

nhưng con lại xử quá hẹp hòi.

Khi lòng bao dung bị bỏ quên,

tôn giáo sẽ lầm lạc, chân lý sẽ thất lạc,

đạo hạnh sẽ sai lạc, con người ra lệch lạc.

Mỗi khi tha thứ cho người khác,

tâm hồn rất nhẹ nhàng và thanh thản.

Sao con cứ u mê và chấp nhất,

tạo nên buồn phiền và bất ổn cho nhau?

Thiên đàng hay hoả ngục

là ở chính tâm hồn con,

khi tha thứ hay không tha thứ;

khi bao dung hay bất bao dung.

Xin cho con biết luôn tha thứ,

tha thứ hoài, tha thứ mãi,

như những cánh hoa mỗi ngày

lại tỏa ngát hương thơm,

dù nắng mưa hay gió bão trong đời. 

Xin cho đời con mãi là lời tha thứ,

lời yêu thương như Chúa rất nhân từ,

làm sáng lên tình yêu trên thập tự. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 26