27. Xin ơn khiêm tốn phục vụ

print

27. Xin ơn khiêm tốn phục vụ

“Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy.” (Mt 21, 23-27)

Lạy Chúa Giêsu!

Các đầu mục Do Thái rất bực tức,

khi Chúa giảng dạy như một chức sắc,

mà không có chức vụ hay chức quyền,

cũng không thuộc nhóm tư tế hay luật sĩ,

chỉ là một dân dã, con bác thợ mộc nghèo.

Thế nhưng những lời Chúa nói,

đều là lời sự thật, lời chân lý,

lời sự sống, lời tình yêu, lời cứu độ.

Tiếc thay, những nhà lãnh đạo tôn giáo,

những người rao truyền đạo lý,

mà lại không quan tâm đến chân lý,

Buồn thay, những mục tử nhà Israel,

chỉ biết nói mà không biết làm,

chỉ biết động tay động chân,

mà không biết động tâm động não.

Đối với Chúa, cần đức hơn là cần chức,

cần sự thật chứ không cần nổi bật.

Cái gì đúng là đúng, dù người nói là ai,

vì mọi chân lý phát xuất từ Thánh Linh.

Lời Chúa không hề bị xiềng xích

bởi người có quyền bính hay trí thức.

Chúa nói qua một trẻ thơ, một cụ già.

và qua cả những lời bà mẹ quê,

nhưng vẫn giá trị như lời một giáo sĩ.

Lạy Chúa Giêsu!

Cho con nghe tiếng Chúa qua mọi người,

không quan trọng tài năng hay chức vụ,

không kỳ thị người Nam hay kẻ Bắc,

không phân biệt sang hèn hay trên dưới.

Cho con lòng yêu mến và say mê chân lý,

nhiệt tâm phục vụ mà không cần chức vụ,

xả thân mà không mong gì phần thưởng,

biết khiêm nhường sống trọn vẹn yêu thương.

Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 27