45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ

print

45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ

 “… bởi vì mọi người đã phạm tội (Rm, 5, 12)

 

Lạy Chúa! Chúa đã cho con biết,

nguyên nhân sự dữ bởi con người,

khi dùng tự do để phạm tội,

ngược lại đường lối của tình yêu.

 

Và vì tội lỗi mà có sự chết,

như hậu quả tất yếu trong đời người,

khi trật tự hài hoà bị phá vỡ.

Sự dữ có mặt ở khắp nơi,

hiện hữu dưới mọi hình thức,

tàng ẩn ngay trong lòng người,

 

Sự dữ khiến nhiều người đặt câu hỏi:

Nếu Thiên Chúa toàn năng,

sự dữ sao lại có?

Nếu Thiên Chúa là tình yêu,

sự toàn năng của Người có hay không?

 

Chúa Giêsu đã trả lời trên thập giá:

quyền năng của Thiên Chúa là tình yêu,

khi trao hiến Con Mình cho nhân loại.

để đền thay cứu chuộc tội gian trần,

 

Sự dữ hay tội lỗi cũng là cơ may,

để con người khám phá về Thiên Chúa,

Đấng cho cỏ lùng và lúa cùng nhau lớn,

Đấng có thể biến sự dữ thành sự lành.

 

Xin cho con sức mạnh lòng yêu mến,

để dẹp tan những bóng tối tội đời,

những ích kỷ, kiêu căng và gian dối…

luôn len lỏi vào hồn gây náo loạn.

 

Xin giữ con trong lòng thương xót Chúa,

để thắng vượt sự dữ suốt cuộc đời. Amen.