Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 17 TN B

print

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 17 TN B

Ga 6,1-15

A. Hạt giống…

Phép lạ hoá bánh ra nhiều này được cả 4 quyển Tin Mừng tường thuật. Nhưng bài tường thuật của Ga có những chi tiết riêng biệt như sau :

– Xác định rõ nơi xảy ra là phía đông hồ Galilê, tức là vùng đất của lương dân. Tại vùng đất này mà “dân chúng theo Ngài đông lắm”, chứng tỏ lúc này uy tín và ảnh hưởng của Chúa Giêsu đang lên cao.

– Nhưng Ga còn ghi thêm “vì thấy các dấu lạ Ngài làm”, chứng tỏ dân theo Ngài vì lòng vụ lợi chứ không phải do đức tin thật.

– Trong các Tin Mừng nhất lãm, các môn đệ nói cho Chúa Giêsu biết dân chúng đói bụng. Còn trong Ga, chính Chúa Giêsu hỏi các môn đệ làm sao có bánh cho dân ăn.

– Trong nhất lãm, Chúa Giêsu bảo các môn đệ phân phát bánh và cá cho dân. Còn trong Ga, chính Chúa Giêsu phân phát.

– Khác biệt quan trọng nhất là Ga coi phép lạ này là dấu chỉ giúp người ta hiểu về mầu nhiệm bản thân Chúa Giêsu : Ngài chính là Bánh nuôi dưỡng sự sống trường sinh.

B… nẩy mầm.

  1. “Philípphê thưa : hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” : trước sứ mạng Chúa giao, ai cũng thấy rằng mình không đủ khả năng. Không bao giờ chúng ta ngang tầm để có thể đáp ứng ý muốn của Chúa. Nhưng, cũng như Philipphê và các môn đệ xưa, chúng ta cứ bắt đầu, rồi Chúa sẽ tiếp tay cho đến hoàn thành. Thực ra, Chúa không đòi ta làm điều ta không thể, Ngài chỉ muốn chúng ta để Ngài hành động trong và qua chúng ta.
  2. Đám đông dân chúng ngày nay vẫn còn đói khát : đói khát lương thực, đói khát áo quần, đói khát thuốc men, và sâu xa hơn, họ còn đói khát lẽ sống, đói khát khác chính sự sống thật mà chỉ có Chúa mới ban cho được.
  3. Một lời cầu nguyện :

  Lạy Chúa, trong tay chúng con, Chúa là bánh

  Trong tay chúng con, Chúa là sự sống.

  Xin hãy mở rộng tay chúng con, để ban bánh cho người khác

  Xin hãy mở rộng tay chúng con, để ban sự sống cho người khác

  1. “Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu”

Hồi nhỏ, mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng này tôi thường tự hỏi : nếu em bé kia cứ khư khư giữ lấy phần thức ăn ít ỏi của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Chợt tôi nghe như có tiếng đáp lại : ”Điều ta muốn là tấm lòng quảng đại của con:.

Từ đó trở đi tôi mới thực sự cảm nhận được rằng : nếu tôi trao ban mà còn so đo tính toán thiệt hơn, nếu tôi không  trao ban với tất cả tấm lòng quảng đại của mình, thì hành vi kia thật là vô nghĩa.

Em bé trong Tin Mừng Luca hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở tôi nhìn lại bản thân và cách trao ban cho người anh em khác.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại. (Epphata)