Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 TN, Năm C

print

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Chúa Giê-su đến thế gian

Tin mừng cứu rỗi tặng ban người nghèo

Phần tôi nguyện hứa làm theo

Bằng đời bác ái rắc gieo hòa bình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên: Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a (Lc 1,1-4; 4,14-21).

Sau khi công bố đoạn sách ngôn sứ I-sa-i-a: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo khó…” (Lc 4,18), Chúa Giêsu đã mở đầu bài giảng bằng một tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Chúa khẳng định: Ngài chính là Đấng được Thánh Thần xức dầu và sai đi.

Dâng Thánh lễ hôm nay, các bạn thiếu nhi hãy nhớ lại ngày chúng ta được rửa tội, được trở nên các Kitô hữu, là bạn của Chúa Kitô và là người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được sai đi để loan báo Tin mừng. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Nk 8,2-4a.5-6.8)

Trở về sau cuộc lưu đày ở Ba-by-lon, tư tế Ét-ra đã đem sách luật đọc cho toàn dân nghe, để họ suy nghĩ và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, những việc Chúa làm và sự chăm sóc ân cần của Người đối với dân Is-ra-el.

 

Bài đọc 2 (1Cr 12,12-30)

Trong mầu nhiệm Giáo hội, Chúa Kitô là đầu và Giáo hội là thân thể. Các Kitô hữu là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm ấy. Vì thế, ai cũng có nhiệm vụ chăm sóc sao cho thân thể thiêng liêng của chúng ta được khoẻ mạnh.

 

 Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa Thánh Thần xức dầu và sai đi. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Giáo hội không ngừng kêu gọi các tín hữu sống bí tích Rửa Tội. Xin cho các Kitô hữu ý thức rằng: được trở thành con Chúa và con Giáo hội qua bí tích rửa tội/ là một hồng ân lớn lao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Mỗi Kitô hữu là bạn và là anh em của Chúa Kitô. Xin cho các Kitô hữu sống xứng đáng với địa vị của mình: biết yêu mến Chúa Kitô và sẵn sàng hy sinh vì Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Thần Khí Chúa… đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. Xin cho các nhà truyền giáo khắp nơi/ trung kiên trong nhiệm vụ loan báo Tin mừng và đem về cho Chúa nhiều tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Trong Thân thể Mầu nhiệm, Chúa Kitô là đầu và chúng ta là những chi thể”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn là chi thể khỏe mạnh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là các Kitô hữu, những người mang Danh Chúa Kitô. Xin ban ơn giúp sức, để chúng con sống xứng đáng/ trong cương vị của người được Chúa sai đi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.