Lời Chúa cho thiếu nhi: Sám hối (Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C)

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Sám hối (Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế