Lời Chúa cho thiếu nhi: Tôn vinh nơi Người

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Tôn vinh nơi Người

(Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế