Cáo Phó Bà Cố Maria Trang Thị Cam

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

Bà Cố Maria Trang Thị Cam

Sinh năm 14/12/1951

Là thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Hữu Chiến, K.9

(Hiện đang học tại Học Viện Công Giáo Việt Nam)

 

Đã được Chúa gọi về với Chúa

Vào lúc 12g00, Thứ Sáu ngày 14/12/2018

Hưởng Thọ 67 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ Sáng Thứ Hai 17/12/2019

tại nhà thờ Bình Thủy, Hạt Cần Thơ.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria

Kính Báo

BBT/WCT