Thánh lễ đêm vọng Phục sinh Giáo xứ Lộ 20

print

Thánh lễ đêm vọng Phục sinh Giáo xứ Lộ 20

Đức Kitô Chúa chúng ta đã chết và được mai táng trong mồ; Ngài đã sống lại thật như lời Kinh Thánh đã loan báo.


Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh thay đổi hoàn toàn đời sống của các Kitô hữu. Xin cho mọi người trong Giáo xứ Lộ 20 khi đang miệt mài xây dựng xã hội trần thế vẫn luôn hướng về ngày sống lại cùng Đức Kitô.

MVTT/Gx Lộ 20