Tìm hiểu Sách Xuất hành chương 1

print

Tìm hiểu Sách Xuất hành chương 1

Trích tài liệu Sách Xuất Hành do Đức Cha Stephanô biên soạn

XH Chuong 1