Giáo Huấn 17: Các Á Bí Tích Và Phép Lành

print

Giáo Huấn 17

Các Á Bí Tích Và Phép Lành

H. Á bí tích là gì ?

T. Các á bí tích và phép lành là dấu chỉ biểu tượng và lời chuyển cầu, do Hội Thánh thiết lập, dựa theo các bí tích, nhằm đem lại hiệu quả thiêng liêng cho người và vật được chúc lành.

Giải thích

Ngoài bảy Bí tích do Chúa Kitô thiết lập, Hội Thánh cũng thiết lập các á bí tích để thánh hóa một số thừa tác vụ trao ban cho giáo dân để phục vụ phụng vụ, thánh hiến các tu sĩ, chúc lành cho người và vật dụng dùng trong phụng vụ, phẩm phục, chén lễ, khăn thánh hoặc vật dụng thiết yếu cho đời sống như nhà ở, phương tiện giao thông, ảnh tượng các thánh v.v. Các á bí tích không ban ơn Chúa Thánh Thần như các bí tích, nhưng nhờ lời chuyển cầu của Hội Thánh, chuẩn bị người lãnh nhận đón nhận và cộng tác với ân sủng lãnh nhận trong bí tích.

Nghi thức cử hành á bí tích gồm: Lời nguyện kèm theo một dấu chỉ xác đinh như đặt tay, dấu Thánh Giá, rẩy nước thánh…Vì các Á bí tích hay phép lành cũng thuộc về Phụng vụ, do Hội Thánh thiết lập, nên cũng tuân theo sự chỉ dẫn của Nghi Thức Phụng Vụ. 

Các á bí tích bắt nguồn từ chức tư tế cộng đồng, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên một lời chúc lành của Thiên Chúa và có khả năng chúc lành. Vì thế, thừa tác viên giáo dân có thể chủ sự một số nghi thức chúc lành như: chúc lành cho con cái trong gia đình, cho quan tài và khăn tang tại nhà hiếu, cho huyệt mộ nơi đất thánh. Tuy nhiên, các nghi thức chúc lành liên quan đến đời sống Hội Thánh thì dành riêng cho các thừa tác viên chức thánh chủ sự…

Các phép lành được Hội Thánh thiết lập chính thức như: Phép lành Thánh Thể; Phép lành liên quan đến nơi chốn: cung hiến nhà thờ, làm phép nơi ở, đồng ruộng, nghĩa trang; Phép lành liên quan đến vật dụng: đồ dùng trong Phụng vụ, ảnh tượng, xe cộ , thiết bị và dụng cụ lao động;

Các nghi thức trừ tà trong bí tích Rửa Tội đơn giản dành cho các linh mục hay phó tế. Ngoài ra còn có nghi thức trừ tà do một linh mục cử hành với phép đặc biệt của giám mục.