Giáo Huấn 30: Giáo huấn xã hội của Giáo Hội liên quan thế nào với Tin Mừng, với Đức tin ?

print

GIÁO HUẤN 30

30

 

* H. Giáo huấn xã hội của Giáo Hội liên quan thế nào với Tin Mừng, với Đức tin ? [i]

T. Giáo huấn xã hội liên quan chặt chẽ với Tin Mừng và Đức tin, vì ta khó mà gọi mình là Kitô hữu, nếu không dấn thân vào xã hội.

 

* Lời Chúa :“Nước Thiên Chúa đã đến giữa anh em” [ii].

* Giáo huấn GH:

Khi tuyên bố Nước Thiên Chúa đã đến, Đức Giêsu đã khởi đầu thiết lập Nước Thiên Chúa, một Nước mới của yêu thương, công lý, tự do và hoà bình.

Vì vậy, các Kitô hữu được mời gọi tham gia làm cho xã hội tốt đẹp hơn; xây dựng một thành phố ‘nhân đạo, tương hợp nhiều hơn với Nước của Thiên Chúa’ [iii], bằng cách sống như  ‘muối men mặn nồng, làm tươi ngon và dậy lên cả khối bột trần gian’ [iv].

Nếu Giáo Hội chỉ tuyên xưng Đức tin và cử hành Phụng vụ, mà làm ngơ thực thi yêu thương, dựa trên nền tảng công lý, tự do và hoà bình, trước những điều kiện sống thê thảm của con người, Giáo Hội đó phản bội Đức Kitô, Đấng đã chữa lành thể xác lẫn tinh thần cho mỗi người đến kêu xin.

Ngược lại, nếu chỉ lo phát triển xã hội, mà lãng quên Tin Mừng và Đức tin, thì chúng ta sẽ “huỷ diệt các linh hồn” [v], mà tự bản chất được mời vào hưởng Nước hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa…

[i] x. DOCAT, c. 28-30.

[ii] Lc 11, 20.

[iii] x. Tóm lược Học thuyết Xã hội, s. 63.

[iv] Mt 13, 33.

[v] ĐTC Bênêđictô XVI, 05.02, 2006.