Album Mừng Chúa Giáng Sinh – Lm Pet Tri Văn Vinh Biên Soạn

print

1-Tang may xanh
2-Tieng vong ca 3
3-Tieng vong ca 4
4-Mung Chua den
5-Hosanna
6-Mot dem thanh vang
7-Vui trong binh an
8-Di tim dau
9--Anh sao troi dong N
vinh quang
Thien-Chua-da-giang-sinh.pdf” title=”11-Thien Chua da giang sinh”] 12-Nao ta mau den Belem