Album Nay Con Trở Về (13 bài)

print

Album Con Nay Trở Về

 1. Con Nay Trở Về
 2. Cha ơi con đã về
 3. Cho con biết ăn năn
 4. Trở về bên Chúa
 5. Con biết Chúa yêu con
 6. Chúa chờ ta
 7. Chúa không lầm
 8. Giọt Lệ Thống Hối
 9. Giọt lệ trong lời kinh
 10. Lạy Chúa thân thưa
 11. Lạy Ngài nơi vực thẳm
 12. Con bước đi trên đời
 13. Trên muôn cây xanh