Album Phù Vân

print

Thánh Ca Vol. 3 PHÙ VÂN.

Album gồm Những bài thánh ca:

 1. Giới thiệu
 2. Dòng đời
 3. con gặp chúa
 4. cát bụi
 5. thoáng mây bay
 6. kinh hòa bình
 7. một thân phận một đời người
 8. vì xưa ta đói
 9. tình ngài gọi con
 10. kiếp nhân sinh
 11. giã biệt ca
 12. Lo gì