Ân Sủng Thuyên Chuyển

print

Ân Sủng Thuyên Chuyển

Những ngày gần đây, hầu hết các Hạt trong Giáo phận đều có thay đổi nhân sự giữa các Cha với nhau, sau Thánh Lễ sai đi của Đức Giám Mục Giáo Phận. Có cha vui tươi hạnh phúc nhưng cũng có cha suy tư và lo lắng.

Đây là tâm lý tự nhiên, bình thường trong cuộc sống. Dù vui tươi hay lo lắng, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và phó thác cho Ngài như lời thánh vịnh mời gọi: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5). Cũng vậy, Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tin tưởng cậy trong vào Chúa, Ngài sẽ ân ban cho chúng ta (Mt 6,25-34).

Thánh Phaolô cảm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, cách riêng là được Thiên Chúa “mạc khải” nên ngài đã mạnh dạn nói rằng: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

 

Thuyên chuyển thực hiện bài sai

Ra đi đến với những ai thi hành

Ân ban của Chúa thật nhanh

Tin Mừng cứu độ chung quanh địa cầu.

 

Tin tưởng phó thác thẳm sâu

Ba Ngôi Thiên Chúa nhiệm mầu cao siêu

Tình yêu sức sống thật nhiều

Trao ban tất cả muôn điều hồng ân.

 

Bạn bè thân hữu xa gần

Chung lời nguyện chúc ân cần trao ban

Cầu chúc các Cha bình an

Thánh Thần ngự xuống tuôn tràn hồng ân.

 

Lm. Biển Xanh.