Bài Giảng Lễ an Táng Sr. Anna Mai Thị Hồng Huế

print

Bài Giảng Lễ an Táng Sr. Anna Mai Thị Hồng Huế 

Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên