Lễ Dầu GPCT 2019 Tại Nhà Thờ Sóc Trăng

print

Cha Tổng Đại Diện Carolô giảng lễ