Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 29 TN (17/10/2021): Xin Ơn Chữa Lành

print

Chúa Nhật 29 TN (17/10/2021):

“Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Xin Ơn Chữa Lành Cơn Đại Dịch”

CÓ THỂ DÙNG 1 TRONG 2 TV ĐÁP CA XIN ƠN CHỮA LÀNH SAU:

ĐÁP CA TV 79:

ĐÁP CA TV 122:

HIỆP LỄ 1: Một mình với Chúa (1):

HIỆP LỄ 2: Xin Chúa cứu chữa: