Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Lễ Giáng Sinh va CN Lễ Thánh Gia

print

LỄ ĐÊM GS

Nhập Lễ: Đêm tình thương:

Đáp Ca: TV 95:

Dâng Lễ: Đêm đông dâng Chúa:

Hiệp Lễ 1: Đêm Tình yêu:

Hiệp Lễ 2: Tình khúc đêm đông:

Hiệp Lễ 3: Đêm Hồng Ân:

 

Lễ Giáng Sinh rạng đông:

  1. Nhập lễ: Belem:
  2. Đáp ca: TV 96:
  3. Hiệp Lễ 1:
  4. Hiệp Lễ 2:

 

Lễ Giáng Sinh ban ngày:

  1. Nhập Lễ: Chúa đã xuống đời:
  2. Đáp ca: TV 97:
  3. Hiệp Lễ: Ca mừng Giáng Sinh:

 

 LỄ THÁNH GIA

Đáp Ca: TV 127. 

Hiệp lễ: Hãy học nơi thánh gia:

Kết Lễ: Gia Đình: