Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Cần Thơ tuyên hứa

print

Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Cần Thơ tuyên hứa

ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ