Bản Văn Phụng Vụ Lễ Các Thánh Marta, Maria và Lazarô

print

Bản Văn Phụng Vụ Lễ Các Thánh Marta, Maria và Lazarô

Lễ nhớ

(dùng trong lúc chưa có bản dịch chính thức)
martha mary and lazarus
 
Ngày 26 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ra sắc lệnh mừng lễ nhớ các thánh Marta, Maria và Lazarô vào ngày 29 tháng Bảy theo niên lịch phụng vụ.

Ca nhập lễ

Đức Giêsu vào làng kia,
Có một phụ nữ tên là Marta đón Người vào nhà. (X. Lc 10,38)

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời
đến nhà các thánh Marta, Maria và Lazarô:
nhờ lời chuyển cầu của các ngài,
xin cho chúng con hết tình phục vụ Đức Kitô trong anh em,
để được Chúa đón nhận vào nhà Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con tuyên dương những việc kỳ diệu của Chúa
đã thực hiện nơi các thánh Marta, Maria và Lazarô,
xin nhậm lời khiêm nhường chúng con cầu xin:
như đã vui nhận lòng tận tuỵ dâng hiến cho tình yêu của các ngài,
và xin đón nhận việc tế lễ chúng con dâng.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ

Bà Marta thưa với Chúa Giêsu:
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,
đã đến trong thế gian” (X. Ga 11,27)

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con đã được rước Mình và Máu của Con Một Chúa,
Xin giải thoát chúng con khỏi những bận tâm vì các điều đã qua,
nhờ gương mẫu của các thánh Marta, Maria và Lazarô,
chúng con tiến bước trên trần gian với lòng mến Chúa tận tình
và không ngừng vui hưởng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa trên trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.