Biếu Quà Tết Cho Những Gia Đình Nghèo Tại Giáo Xứ Cái Răng 2024

print

Biếu Quà Tết Cho Những Gia Đình Nghèo Tại Giáo Xứ Cái Răng 2024

Vào sáng 30 Tết, toàn thể Giáo xứ dâng Thánh lễ Tất Niên Tạ Ơn Chúa, trong đó có khoảng 100 anh chị em lương dân tham dự.

Sau Thánh lễ, chúng tôi biếu 120 phần quà tết cho 120 gia đình nghèo khổ. Mỗi phần quà là 500.000 đồng, gồm có gạo, thịt, trứng, đường sữa, nước mắm, xì dầu, dầu ăn, tồng số tiền là 60.000.000 (sáu mươi triệu đồng), do anh chị em giáo dân đóng góp cùng với 3 ân nhân ngoài Giáo Xứ.

Xin Chúa chúc lành và thánh hóa công việc chia sẻ này, để được sáng danh Chúa và xin cho chúng ta được sống trong bình an và hạnh phúc trong năm mới.

Gx Cái Răng