Hạt Bạc Liêu Học Hỏi Tông Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Thông Điệp Maximum Illud

print

Hạt Bạc Liêu Học Hỏi Tông Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Thông Điệp Maximum Illud

Về Hoạt Động Của Các Nhà Truyền Giáo Trên Thế Giới

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Hạt Bạc Liêu đã tổ chức học hỏi Tông Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 100 năm Thông điệp Maximum Illud về hoạt động của các nhà truyền giáo trên thế giới.

Tham dự buổi học hỏi có quý Cha, quý Tu sĩ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Loan báo Tin mừng trong Giáo hạt.

Trong Tông thư gửi cho Thánh bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại những nét chính yếu trong Thông điệp Maximum Illud về hoạt động của các nhà truyền giáo trên thế giới của Đức Thánh Cha Bênêđictô XV. Từ đó Ngài mời gọi phải có biện pháp hữu hiệu cho việc truyền giáo trong thời đại hôm nay ; phải mạnh dạn, không sợ hãi với quyết định truyền giáo ; nhất là phải mạnh mẽ cải tổ việc mục vụ để tất cả mọi hoạt động phải quy về việc Truyền giáo.

Đức Thánh Cha đã đề nghị : “Tháng 10 năm 2019 sẽ là Tháng Truyền Giáo đặc biệt để tái đánh thức một cách mạnh mẽ hơn nữa niềm ý thức về missio ad gentes – sứ vụ đến với muôn dân -, cũng như tái khởi đầu một cuộc canh tân đời sống và mục vụ truyền giáo với một xung lực mới. Người ta sẽ có thể chuẩn bị tốt cho việc đó, cũng như thông qua Tháng Mười Truyền Giáo của năm sắp tới, để việc loan báo Tin Mừng và việc biến các cộng đoàn tín hữu thành những thực tế truyền giáo và loan báo Tin Mừng trở thành ý nguyện thực sự nằm trong con tim của các tín hữu; để Tình Yêu đối với sứ vụ truyền giáo được lớn lên, mà sứ vụ truyền giáo ấy chính là một niềm say mê của Chúa Giê-su, nhưng đồng thời cũng là niềm say mê của dân Ngài.

Sau buổi học hỏi, Cha Quản Hạt đã chủ tế Thánh Lễ để cầu nguyện cho việc Loan báo Tin mừng trong Giáo hạt Bạc Liêu.