Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL: Ca lên đi 7

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC : TV  85

4-Alleluia  2

5-DL : Lời trầm hương

6-HL: 1-Tình Chúa cao vời  2-Tình Chúa bao la.

7-KL: Tạ ơn với Mẹ

Alleluia 1 va 2
calendi7
Cau dap TV 85
loitramhuong
taonChuavoiMe
Tinh Chua bao la
TinhChuaCaoVoi_dt
Xin thuong tha