Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL: Chung lời tạ ơn

2-SH: Bài ca thống hối

3-ĐC : TV 118

4-Alleluia  3

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL: 1-Nước Chúa.  2-Lắng nghe lời Chúa.

7-KL: Thắp sáng trong con

Alleluia 3
baicathonghoi-tt
Cau dap TV 118-A
chungloitaon-nd
giodaychungcon
langngheloichua_nd
Nuoc Chua tri van vinh
ThapSangTrongCon_th