Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL: Hồn tôi ơi.

2-SH: Xin Ngài thương con

3-ĐC : TV 144

4-Alleluia 5

5-DL: Con dâng Chúa

6-HL: 1-Ta là Bánh ban sự sống.  2-Chúa mời chúng ta

7-KL: Xin cho muôn người

ALLELUIA 5 Cau dap TV 144- CN 18 A Chua moi chung ta Con dang chua (Con dang chua doi tay nay tung vat va...) hontoioi TV 103 Talabanhhangsong Xinchomuonnguoi xinNgaithuongcon