Các Bài Hát Thánh Lễ CN 19 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

CHÚA  NHẬT  19 B : BÁNH HẰNG SỐNG

1-NL: Về nơi đây

2-SH: Hăy chổi dậy

3-ĐC : TV 33

4-Alleluia  5

5-DL: Lễ dâng

6-HL: 1-Ta là bánh hằng sống.  2- Tình yêu hiến thân

7-KL : Thánh lễ đã hết

ALLELUIA 5
Cau dap TV 33-
haychoiday_kl
LE DANG
Talabanhhangsong
Thanh le da het
Tinh yeu hien than
Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)