Các Bài Hát Thánh Lễ CN 19 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 19 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LINK TẢI VỀ:

PDF NHAC CN 19 TN C

ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH – HÃY SẴN SÀNG

NL: Về nơi đây
ĐC: TV 32
ALLELUIA 5
DL: LỄ DÂNG
HL: 1-Hãy sẵn sàng
2-Xin cho con
KL: Đường đi có Chúa

ALLELUIA 5 Cau dap TV 32 DL - LE DANG HL1 - haysansang-dch HL2 - xinchocon-ad KL - duongdicoChua NL - Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)