Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Hoan ca PS

2-SH : Hãy chỗi dậy

3-ĐC : TV 117

4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS– Còn lại đọc trong sách Bài đọc.

5-DL : Tiến ca PS

6-HL : 1-Tôma   2-Cho con vững tin

7-KL: Lạy Nữ Vương Thiên đàng

Cau dap TV 117
choconvungtin-nd
Chua Phuc Sinh & Mung Chua Phuc Sinh
haychoiday_kl
Hoan Ca PS (Nguyen Duy)
Lay Nu Vuong thien dang
Tien Ca Phuc Sinh
Toma,TomaTvv