Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 TN Năm A – File PDF

print

1-NL: Về nơi đây

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC : TV 39

4-Alleluia  3

5-DL:  Ôi uy linh

6-HL: 1-Chúa mời chúng ta  2-Cho con vững tin

7-KL:  Đem Tin Mừng

Alleluia 3
Cau dap TV 39
choconvungtin-nd
Chua moi chung ta
DemTinMung_mr
oiuylinh
Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)
Xin thuong tha