Các Bài Hát Thánh Lễ CN 20 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 20 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

Link tải về file nén zip:

PDF NHAC CN 20 TN C

NL: Chung 1 niềm tin
ĐC: TV 39
DL: Lẽ Dâng
HL: 1) Ngọn lửa tình yêu, 2) Đâu có tình yêu thương
KL: Kinh Hòa Bình

ALL. (CN 20C và 26A) ĐC. thanh-vinh-39 DL. LE DANG HL. daucotinhyeuthuong HL. khuc-ca-ta-on HL. ngon-lua-tinh-yeu KL. Kinh Hoa Binh (KL) NL. chung-mot-niem-tin