Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Đi về nhà Chúa.

2-SH : Con nay trở về

3-ĐC : TV 102

4-Alleluia 1

5-DL : Lời trầm hương

6-HL : Bảy mươi lần bảy.  2-Đâu có tình yêu thương

7-KL : Ra về an bình

9-Bay muoi lan bay Alleluia 1 va 2 Cau dap TV 102 (CN 3 MC) ConNayTroVe_hl daucotinhyeuthuong divenhaChua-th loitramhuong raveanbinh