Các Bài Hát Thánh Lễ CN 25 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật  25  TN B  :  Phục  Vụ

1-NL: Biết bao êm đềm

2-SH: Chút lòng son

3-ĐC : TV 53

4-Alleluia 6

5-DL: Lạy Chúa con xin dâng

6-HL: 1- Cho con biết yêu thương.  2-Xin cho con

7-KL: Tạ ơn với Mẹ

TẢI VỀ FILE NÉN ZIP

PDF NHAC 25TNB

Alleluia 6
Cau dap TV 53 -CN 25B
Cho con biet yeu thuong (Cho con biet yeu thuong tron doi...)
ChutLongSon_ht
Em dem biet bao
layChuaconxindang-lt
taonChuavoiMe
xinchocon-ad