Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý)

1-NL: Nào ta hãy mừng vui

2-SH : Tôi đã thấy nước

3-ĐC : TV 4

4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS

5-DL: Lễ dâng PS

6-HL : 1-Trên đường Emmau.  2-Hoan ca PS

7-KL :  Nữ Vương thiên đàng

 

Cau dap TV 4 Chua Phuc Sinh & Mung Chua Phuc Sinh Hoan Ca PS (Nguyen Duy) ledangphucsinh-nl Nao Ta Hay Mung Vui NuVuongThienDang-tc Toi Da Thay Nuoc TrenDuongEmMau_tt