Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Nguyện mùa vọng

2-SH : Cho con biết ăn ăn

3-ĐC : TV 88

4-Alleluia 5

5-DL : Dâng lễ

6-HL : 1-Linh hồn tôi   2- Bao la tình Chúa

7-KL: Nguyện trời cao

ALLELUIA 5
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
cau dap TV 88
choconbietannan
DangLe1_plh
Linh hon toi (Linh hon toi tung ho Chua...)
Nguyen mua vong (Tu tran gian con nguoc trong len...)
nguyentroicao-kl