Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 TN Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 TN Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Trăm triệu lời ca

2-SH : Giọt lệ ăn năn

3-ĐC : TV 94

4-Allelui 1

5-DL: Dâng Chúa Trời.

6-HL : 1-Vinh quang Chúa.  2-Trông cậy Chúa

7-KL: Lời cầu cho xứ đạo

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 94
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
giotleannan-ga
loicauchoxudao
TramTrieuLoiCa_td
Trong cay chua (Con van trong cay chua long con tin tuong...)
vinhquangChua