Các Bài Hát Thánh Lễ – Lễ Hiển Linh(Gợi Ý) – File PDF

print

LỄ  HIỂN  LINH

1-NL: Từng đoàn người xa tới

2-SH: Con nay trở về

3-ĐC : TV 71

4-Alleluia Giáng Sinh

5-DL: Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi

6-HL: 1-Ba Vua hành khúc   2-Ánh sao trời đông

7-KL: Hang Bê Lem

8-Anh sao troi dong N 15-Tung doan nguoi xa toi Alleluia-Le dem Giang Sinh bavuahanhkhuc Cau dap TV 71 Le Ba Vua) ConNayTroVe_hl cungdiBelem-hdvp hangBelem levatdangChuaHaiNhi-pa