Các cha mà cũng buồn à?

print

Các cha mà cũng buồn à?

Trích tập san tĩnh tâm GPLX tháng 8/2022

buon