Các Giáo Điểm  Hạt Cà Mau Năm 2023.

print

THÔNG TIN 3 GIÁO ĐIỂM MỚI HẠT CÀ MAU. 

Từ cuối năm 2022 đến nay, được phép của Đức Giáo Mục GPCT và sự chấp thuận của Chính quyền Địa phương, Hạt Cà Mau đã mở thêm 3 Điểm Sinh hoạt tôn giáo tập trung mới: Giáo điểm Thị trấn Đầm Dơi ngày 15 tháng 12 năm 2022, Giáo điểm Thạnh Phú ngày 29 tháng 03 năm 2023, Giáo điểm Tân Phú ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Vào thứ bảy, ngày 06 tháng 05 năm 2023, Hai Giáo điểm mới: Thị trấn Đầm Dơi và Tân Phú đã dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cho Giáo điểm và việc LBTM. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Cha : Bernado Nguyễn Tấn Đạt-Quản hạt Cà Mau, Cha Philipphe Nguyễn Văn Hùng-Trưởng ban LBTM GPCT, Cha Phaolo Nguyễn Văn Vinh-Cha sở Cà mau, Cha Martino Nguyễn Hoàng Hôn-Cha sở Tân Lộc, Cha Phêrô Trịnh Quốc Việt-Cha sở Bàu Sen, Cha Phêrô Trương Lê Đệ- Cha Phó Tân Lộc, cha Giuse Nguyễn Văn Nhịp-Cha phó Bàu Sen, cùng sự hiện diện đông đủ của Bà con Giáo dân ở 2 Giáo điểm này.

Chúng con xin Tạ ơn Chúa. Chân thành cám ơn Đức Cha và Quý Cha và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận  đã cầu nguyện và kích lệ chúng con trong công tác LBTM.

Với 3 Giáo điểm mới, Hạt Cà Mau được nâng lên con số 14 Giáo điểm được phép chính thức làm lễ mỗi ngày Chúa Nhật và Các ngày lễ trọng trong năm.

 

CẬP NHẬT VỀ CÁC GIÁO ĐIỂM  ĐẾN NĂM 2023- HẠT CÀ MAU. 

 

STT 

 

 

TÊN 

GIÁO ĐIỂM 

 

HỌ ĐẠO 

TRỰC THUỘC 

 

 

ĐỊA CHỈ 

 

 

SỐ GIÁO DÂN 

 

 

 

LINH MỤC  

PHỤ TRÁCH 

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC

 

THÁNH LỄ  

CHÚA NHẬT 

 

 

1 

 

CỒN CÁT 

 

KINH NƯỚC LÊN 

 

Ấp Cồn cát -Lâm Hải- 

 

160 

 

Ar. Nguyễn Bạch Long Vương 

Được phép làm lễ trong năm 2020 

 

15 giờ chiều  

Chúa Nhật 

 

 

2 

 

ĐẤT MŨI 

 

 

Rạch Gốc

 

Ấp Cồn Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 

 

 

580 

 

Giuse Thân Thành Nam

2008 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và những ngày Lễ trọng) 

 

9 giờ 30 

CHỦA NHẬT 

 

 

3 

 

HIỆP DƯ 

 

BÀU SEN 

Ấp Hiệp Dư-Nguyễn Huân-Đầm Dơi 

 

200 

 

Pr. Trịnh Quốc Việt 

 

Được phép làm lễ trong năm 2021 

 

10 giờ Chúa Nhật 

 

 

4 

 

HÒA LỘC   

 

CÀ MAU 

Khóm 6. phường 6, TP Cà  Mau 

 

320 

 

Phao-lô Nguyễn văn Vinh 

Dâng lễ mỗi ngày Chúa nhật 

6 giờ 30 

Chúa Nhật

 

 

5 

 

HÒA TÂN 

 

HÒA TRUNG 

ấp hòa Đông, xã Hòa Tân, Tp. Cà Mau 

 

80 

 

Dom. Lê Văn  Hội 

Được phép làm lễ trong năm 2022 

 

8 giờ ngày Chúa Nhật 

 

 

6 

 

KINH 30 

 

HUYỆN SỬ 

Ấp 7 xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 

 

250 

 

Ber. Nguyễn Tấn Đạt 

1999 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và những ngày Lễ trọng) 

 

8 giờ 30 

Chủa Nhật 

 

 

7 

 

KINH NGANG 

 

TÂN LỘC 

ấp 2 xã Tân Lộc bắc, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 

 

126 

 

Martino Nguyễn Hoàng Hôn

2006 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và Lễ trọng) 

15h30 

Thứ Bảy 

 

 

8 

 

LUNG MÊN 

 

HÒA THÀNH 

 

Ấp Tân Phong B, Hòa thành, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

 

162 

 

Dom.  

Châu Hoàng Ngọc 

2015 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và tất cả những ngày Lễ trọng) 

 

16 giờ 00 

Chủa Nhật 

 

 

9 

 

PHÚ TÂN 

 

CÁI ĐÔI VÀM 

Ấp Cái Đôi Vàm, Xã phú Tân, Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

 

222 

 

Gk.  

Tạ Tấn Hòa 

Được phép làm lễ trong năm 2017 

 

17 giờ 

Chiều thứ bảy 

 

 

10 

 

RẠCH RÁNG 

 

RAU DỪA 

Thị Trấn Trần Văn Thời-  Trần Văn Thời-Cà Mau 

 

300 

Phê-rô Trần Công Bằng

 

17 giờ chiều Chúa Nhật 

 

 

11 

 

XẺO LÁ 

 

 

Rạch Gốc

Ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, 

Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 

 

705 

 

Giuse 

 Thân Thành Nam

 

2008 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và Lễ trọng) 

 

15 giờ 00 

Chúa Nhật 

 

12

Đầm Dơi

Bàu Sen

Ấp Nam chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi

50

Phê-rô Trịnh Quốc Việt

2022 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và Lễ trọng) 

 

 

13

Thạnh Phú

Cây Bốm

Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước.

58

Phê-rô Đào Quốc Toản

2023 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và Lễ trọng) 

 

 

14

Tân Phú

Tân Lộc

Ấp Trời Mọc, xã Tân Phú, huyện Thới Bình

80

Martino Nguyễn Hoàng Hôn

2023 

(Đã được phép làm lễ Chúa Nhật và Lễ trọng) 

17 giờ ngày thứ bảy

 

                     

 

Ngày 07, tháng 05 năm 2023

Ban LBTM hạt Cà Mau.