Các Lớp Học Tình Thương Tại Họ Đạo Cà Mau

print

Các Lớp Học Tình Thương Tại Họ Đạo Cà Mau

        Lớp học Tình thương được manh nha và phát triển trên 10 năm qua các thời Cha Sở: Phanxicô Xaviê  Bùi Quang Triều, Giuse Nguyễn văn Nam và Cha Phaolô Nguyễn văn Vinh.

        Hằng năm. sau ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc: 05.09, với sự đồng ý của Cha Sở Phaolô, Ban Khuyến học cùng với Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cà Mau cho khai giảng các lớp học Tình thương dành cho các em học sinh không đủ điều kiện theo học các trường của Nhà nước, được trên 60 em cả lương lẫn giáo. Phụ trách và quan tâm lo cho các lớp học tình thường này gồm Cô Maria Lê thị Thu Thiết, Bà Mattha Lê thị Huy Thu, trưởng ban Khuyến học , Ông Trần Phương Trị, Chủ tịch HĐMVGX và Ông Giuse Nguyễn Hoàng Xuân, trưởng ban Tài sản. Tiền bồi dưỡng cho Cô giáo hằng tháng có sự cộng tác của các Soeurs Chúa Quan Phòng và Họ đạo.

         Trong ngày khai giảng này, còn có đại diện Chính quyền phường 6, khóm 6, đại diện Phụ nữ phường  và tỉnh đội Cà Mau cũng đến dự và phát quà gồm tập viết, quần áo, bánh kẹo, giầy dép, nhằm khích lệ  các em cố gắng học tập và luôn có những ước mơ cho tương lai…

                                                                                                                  Bảo Lộc