Cách Ly

print

Cách Ly

 

Giờ con với Chúa cách ly

Chỉ vì con sóng Cô Vy dâng trào

Tâm hồn trống vắng, xuyến xao

Cõi lòng trĩu nặng bao điều lắng lo

 

Cách ly là khoảng cách xa

Không gần thể lý nhưng mà hiệp thông

Tuy xa mà chẳng cách lòng

Sóng dịch bềnh bồng nhắc nhở thương yêu

 

Đừng ngờ vực, tách rời nhau

Mà luôn liên kết, sống điều Chúa khuyên

Cách ly vì sức khỏe thân

Sức khỏe linh hồn đừng cách ly nhau

 

Biển đời sẽ lặng yên mau

Chúa thương, không nỡ lòng nào ngủ quên

Giờ con với Chúa vẫn gần

Nhà thờ vắng lặng nhưng hồn tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

Sáng 29-03-2020