Cáo Phó Bà Cố Maria Lê Thị Ẩn

print

CÁO PHÓ

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

Bà Cố Maria Lê Thị Ẩn

Sinh năm: 1942

 

Là thân mẫu

 của Sr Marguerite Trương Thị Thanh Thái

Dòng CQP Cần  Thơ

Đang phục vụ tại Họ đạo  Nàng Rền GPCT

 

Bà được Chúa gọi về lúc 19g30 ngày 13/9/2021

Hưởng thọ: 79 tuổi

 

Lễ an táng  ngày 15/9/2021

tại Gx Tân Phú, Gp Sài Gòn

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

VPTDCT

Nữ tu: M.Vincent Nguyễn Thị Thơ