Cáo Phó Bà Cố Maria Vũ Thị Nhi

print

CÁO PHÓ

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ NHI

Sinh năm: 1936. Tại Thái Bình

Là thân mẫu của cha Gs. Nguyễn Văn Thương

Quản lý ĐCV Thánh Quý

 

 Bà được Chúa gọi về lúc 9g30 ngày 23/8/2021

tại Họ đạo Tân Hải

Hưởng thọ: 85 tuổi

 Lễ an táng: Tại tư gia lúc 15h ngày 24/8/2021

An táng tại đất thánh Họ đạo Nam Hải

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

BBT/WCT